Pandemija je učinila posao vrednovanja nekretnina u većini zemalja teškim za obavljanje u toku nepostojanja tržišne aktivnosti (transakcije su rijetke, ako ne i nepostojeće), što je predviđeno definicijom tržišne vrijednosti. Mnogi valuatori su u svoje izvještaje uključili klauzule o odricanju odgovornosti koje naglašavaju neizvjesnost  procjena. Iako TEGoVA podržava umetanje takvih klauzula, također je svjesna da ih u nekim zemljama zakon i standardi ne dopuštaju. Dakle, valuatori bi trebali osigurati prije svega da su njihovi izvještaji u skladu sa lokalnim zakonom.

 

TEGoVA također savjetuje da, gdje se valuatori upućuju na tržišnu vrijednost nekretnine u nezakonitu svrhu u sljedećih nekoliko sedmica:

  1. Prvo bi trebali identificirati posljednji datum (datum prije nastanka krize) kada bi se prema njihovom mišljenju tržišna vrijednost predmetne nekretnine mogla utvrditi na osnovu dostupnih tržišnih dokaza i ponuditi mišljenje o vrijednosti predmetne imovine na taj datum prije krize. Time će se postaviti referentna vrijednost prema kojoj klijent može korisno odmjeriti tržišnu vrijednost prijavljenu na relevantni tekući datum vrednovanja.
  2. Prilikom potvrđivanja vrijednosti na trenutnom datumu procjene, valuatori bi se trebali jasno pozivati na uporedive dokaze na koje se oslanjaju i navesti u kojoj su mjeri došli do prilagodbi tih dokaza zbog krize. Ako su izvršena prilagođavanja, valuator ih treba opravdati na osnovu stvarnih tržišnih dokaza ili njegove argumentirane procjene. Valuatorima se savjetuje da se tokom perioda tržišne neizvjesnosti na bilo kojem određenom lokalnom tržištu ne trebaju osjećati obaveznim prilagođavati se (prema dolje ili prema gore) dokazima prije kriznog stanja pod uvjetom da je to jasno navedeno u izvještaju o vrednovanju. U takvom slučaju prijavljene vrijednosti prije krize i trenutne vrijednosti bit će podložne svim značajnim promjenama koje će utjecati na predmetnu imovinu između dva datuma.

 

Pridržavajući se savjeta iz ove komunikacije, valuatori bi trebali osigurati da je gore navedeno ponovljeno u Uvjetima ugovaranja posla sa klijentom. Valuatori bi također trebali preporučiti da se vrijednost predmetne nekretnine stalno pregledava.

 

Tamo gdje lokalni zakon zabranjuje upotrebu odricanja od odgovornosti u vezi sa „neizvjesnošću procjene“ ili kada klijent upućuje valuatora da se ne oslanja na takvu izjavu o odricanju odgovornosti, to treba napomenuti u Uvjetima poslovanja koji su dogovoreni s klijentom.

 

Upravni odbor TEGoVA-e nastavlja pratiti situaciju i u dogledno vrijeme će biti u mogućnosti izdati daljnje savjete.

 

Upravni odbor TEGoVA-e