Predsjednik

Potpredsjednik

Predsjednica Skupštine

Generalni Sekretar

Prof. Dr. Muharem Karamujic

Prof. Dr. Karamujic osim što je regionalno prepoznat konsultant, takodjer je angažovan kao profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Prije profesorskog angazmana s Ekonomskim fakultetom u Sarajevu, Prof. Dr. Karamujic radio je kao visi predavac na Sveucilištu u Melbourneu, Australija. Medju drugim uzansama Prof. Dr. Karamujica vazno je napomenuti da posjeduje tri strucne licence, i to:

  • BHPA Licenca / FBHPA: 01-F-F-003

  • RICS / MRICS: 5856167

  • TEGoVA / REV-BA/BHPA/2024/1

Emir Hodzic

Diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u bankarstvu na operativnim i menadžerskim pozicijama, usko vezanim za upravljanje kolateralima. Trenutno na poziciji direktora sektora za upravljanje rizicima u jednoj od komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini.

Vesna Šilić

Vesna Šilić diplomirala je na Građevinskom fakultetu Univeziteta u Sarajevu i  ima veliko iskustvo u podučavanju u srednjem i visokom obrazovanju. Radila je kao suradnik za obnovu i razvoj u općini Vitez. Radila je na upravljanju kapitalnim projektima od interesa za općinu i trenutno je na dužnosti pomoćnika gradonačelnika općine Vitez.

Eldar Kulovic

Eldar Kulovic je po zanimanju diplomirani ekonomista. Trenutno je student na drugoj godini Master studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na smjeru Finansijskog menadzmenta.

Upravni odbor

Prof. Dr. Muharem Karamujić

MRICS; FBHPA; REV

Emir Hodzic

ABHPA

Prof.dr. Vedad Silajdžić

ABHPA

Armin Đozić

MRICS; RBHPA

Dr. Ermin Cero

ABHPA

Vesna Šilić

RBHPA

Melisanda Vidović

RBHPA

Sanja Pupovac

RBHPA

Denis Hasanic

ABHPA

Milan Subotić

RBHPA