Adresa:
Branilaca Sarajeva 47, 71 000 Sarajevo

Sjedište:
Branilaca Sarajeva 47, 71 000 Sarajevo

Telefon:
+387 33 222 549

E-Mail:
info@bihpa.com