Članovi BHPA

Lista članova BHPA

 

Potpuno kvalificirani valuatori nekretnina

 R.b. Prezime i ime Lokacija Telefon Email
1 Karamujić Muharem Sarajevo 061 549 620 muharem.karamujic@efsa.unsa.ba
2 Čamdžić Indira Tuzla 061 179 801 cam.indira@gmail.com
3 Delibašić Abdulah Kakanj 061 473 420 a.delibasic@epbih.ba
4 Hadžiomerović Nidžara Visoko 061 788 446 nidzara.hadziomerovic@hotmail.com
5 Hajdaragić Fevzija Sarajevo 061 203 801 hfevzija@gmail.com
6 Kadrić Kovačević Merima Konjic 061 371 380 merima.kadric@hpinvesting.ba
7 Mačak Nijaz Zenica 061 707 646 nmaccak@gmail.com
8 Pajić Omer Mostar 062 400 001 omerpajic@gmail.com
9 Subotić Milan Banja Luka 066 879 722 msubotic.ekvator@gmail.com
10 Šilić Vesna Vitez 063 333 625 vecasilic@yahoo.com
11 Šojić Dragan Sarajevo 065 577 001 dragantsojic@gmail.com
12 Trčalo Mirna  Mostar 061 264 901 mirna.trcalo@mostar.ba
13 Vukojević Amela Zenica 061 703 929 amela.arch@gmail.com

Prepoznati valuatori nekretnina (članovi priznati na osnovu svog iskustva, tj. članovi koji nisu u potpunosti završili strukturirani obrazovni program odobren od IVSC-a)

Prepoznati valuatori nekretnina (članovi priznati na osnovu svog iskustva, tj. članovi koji nisu u potpunosti završili strukturirani obrazovni program odobren od IVSC-a)

R.b. Prezime i ime Lokacija Telefon Email
14 Ćiber Vedad Sarajevo 061 158 343 info@procjenitelj.ba
15 Imamović Samra Sarajevo 062 365 495 samra.i@hotmail.com
16 Atlić Šemsudin Tuzla 061 104 246 vjestak.atlic@gmail.com
17 Džaferović Mirsad Cazin 061 790 256 mirsodzaf@gmail.com
18 Đonlić Dario Zavidovići 061 136 098 stilprojekt@bih.net.ba
19 Đozić Armin Sarajevo 061 156 733 armin.djozic@bbi.ba
20 Halilović Jasmin Maglaj 061 102 806 stilprojekt_maglaj@bih.net.ba,
21 Helać Almin Goražde 061 246 713 helacalmin@yahoo.com
22 Hodžić Namik Gračanica 061 146 548 han@telemach.ba
23 Kukić Biljana Travnik 061 783 996 biljana.kukic@bih.net.ba
24 Mandura Amra Žepče 063 899 525 manduraamra@gmail.com
25 Mustafić Suada Bihać 061 706 657 suadamus@hotmail.com
26 Nikolić Ritan Vesna Prijedor 065 942 692 ritanviz@teol.net
27 Novaković Goran Brčko 065 527 959 planum2019@gmail.com
28 Pašalić Enisa Donji Vakuf 061 765 237 enisapa@live.com
29 Stjepanović Risto Čelinac 065 531 074 ristostj@gmail.com
30 Tojaga Kajan Adisa Mostar 061 175 273 adisatojagakajan@gmail.com
31 Ulemić Hadžiabdić Dženana Sarajevo 061 172 243 dzenah52@hotmail.com
32 Vidović Melisanda Vitez 063 333 252 arc.projekt@tel.net.ba
33 Vukojević Ljubislavka Teslić 065 692 230 ljubislavka@gmail.com
34 Mujagić Nusret Tuzla 061 725 042 nusret.mujagic@bih.net.ba
35 Alibegović Muhidin Gračanica 062 344 475 muhidin.alibegovic@gmail.com
36 Alibegović Vahidin Gračanica 062 710 942 vahidin.alibegovic@gmail.com
37 Delić Fahrudin Tuzla 061 178 308 delicf@tk.kim.ba
38 Vugdalić Irfan Bugojno 061 979 608 ivugdalic@hotmail.com
39 Kulenović Ekrem Sarajevo 061 279 560 ekrem.kulenovic@gmail.com
40 Latić Kemal Travnik 061 719 241 kemal_latic@yahoo.com
41 Borovčanin Ljiljana Sarajevo 061 161 698 ljilja.borovcanin@gmail.com
42 Elezagić Skender Ulcinj +382 67 585 888 skenderelezaga@gmail.com
43 Nišavić Marko Bar +382 69 030 929 marko.nisavic@berzabar.me
44 Pupovac Sanja Banja Luka 065 587 328 sanjapupovac1965@gmail.com
45 Markić Davor Ljubuški 063 290 880 davor.markic1@gmail.com
46 Antunović Zdenko Bugojno 061 169 651 antunovic.zdenkog@gmail.com
47 Duranović Nermin Tuzla 061 104 364 aamodul@bih.net.ba
48 Mandura Goran Žepče 063 896 372 goran.mandura@tel.net.ba
49 Žujo Vahida Mostar 061 148 969 vahida.zujo@unmo.ba
50 Murtić Mirsada Sarajevo 061 200 670 dada.murtic@gmail.com
51 Balavac Obradović Jelena Sarajevo 061 349 244 balavac.jelena@gmail.com
52 Kazić Hasnija Sarajevo 061 275 127 hasnija.kazic@gmail.com
53 Hadžijusufović Besim Bugojno 061 132 837 besim_hadzijusufovic@hotmail.com
54 Resanović Aleksandar Bijeljina 065 601 022 resasha7@hotmail.com
55 Radmanović Ljiljana Banja Luka 051 248 517 ljiljanaradmanovic4@gmail.com
56 Vuković Radenko Banja Luka 065 620 334 erker@inecco.net
57 Alibegović Vahidin Gračanica 062 710 942 vahidin.alibegovic@gmail.com
58 Alibegović Muhidin Gračanica 062 344 475 muhidin.alibegovic@gmail.com

 

Necertificirani članovi

R.b. Prezime i ime Lokacija Telefon Email
59 Hodžić Aida Gračanica 061 643 284 a.hodzic@opcina-gracanica.ba
60 Maglajlija Jasmina Sarajevo 061 249 128 jasmina.maglajlija@gmail.com
61 Planinić Kristina Mostar 063 046 223 vjestaksudski@gmail.com
62 Semiz Nožić Amela Sarajevo 062 910 055 nozic.amela@gmail.com
63 Silić Sulejman Velika Kladuša 061 799 425 sulejmansilic@gmail.com
64 Škobić Zoran Ljubuški 063 363 344 zoran.skobic@tel.net.ba
65 Hasanić Denis Sarajevo 061 177 398 denis.hasanic@nlb.ba
66 Dervišić Nijaz Jajce 063 334 413 info@revizijadervi.com
67 Begović Dženan Sarajevo 061 362 414 dzenan.begovic@gmail.com
68 Užičanin Amela Sarajevo 061 218 855 ameloni2002@yahoo.com
69 Hamidović Besim Zvornik 061 337 991 zvornik@teol.net
70 Lipovača Almir Bihać 061 486 565 lipovacaa@hotmail.com
71 Turković Alen Sarajevo 061 206 237 aturkovic2016@gmail.com
72 Bukovac Goran Ljubuški 063 491 630 goran.bukovac@hotmail.com
73 Kadić Haris Sarajevo 062 801 801 haris.kadic81@gmail.com
74 Sivro Hidajet Vitez 061 620 846 sivro.divan@gmail.com
75 Zahirović Sabina Sarajevo 061 724 321 sabina.za@gmail.com
76 Bošković Ivan Stolac 063 881 677 ivanboskovic15@yahoo.com
77 Bašić Ibrahim Bihać 061 590 516 basicibrahim@hotmail.com
78 Mehić Admir Goražde 061 359 069 admirmehic@hotmail.com
79 Bišić Elmedin Sarajevo 061 633 481 elmedin.b@thenexco.com
80 Vukasović Dragan Banja Luka 38761828133 vukasovicdragan@gmail.com
81 Silajdžić Vedad Sarajevo 061 740 917 vedad.silajdzic@efsa.unsa.ba
82 Kršo Mirza Sarajevo 061 749 912 mirza.krso@efsa.unsa.ba
83 Cero Ermin Sarajevo 061 892 829 ermin.cero@gmail.com
84 Hodžić Emir Sarajevo 062 889 796 hodzic.emir@gmail.com
85 Pašalić Edina Donji Vakuf 061 057 023 edina_pasalic@hotmail.com
86 Isaković Dženida Živinice 061 777 816 dzenidaisakovic@gmail.com
87 Galijašević Muhamed Velika Kladuša 061 181 143 amgproject@yahoo.com
88 Mandić Radojica Trebinje 065 012 997 radojica.mandich@gmail.com
89 Hodžić Sejfudin Srebrenik 062 333 533 shodzic19@gmail.com
90 Mioković Tea Sarajevo 061 866 130 tea.miokovic@efsa.unsa.ba
91 Handan Azur Sarajevo 061 229 827 azur.handan@ziraatbank.ba
92 Kulović Eldar Sarajevo 061 574 809 kulovic.eldar@gmail.com
93 Bašić Adis Sarajevo 061 869 185 adis.basic@sparkasse.ba
94 Beganović Zulum Jasmina Zenica 061 596 857 jasminazulum@hotmail.com
95 Begović Zijad Brčko 061 182 648 zibprojekt@yahoo.com