Članovi BHPA

Lista članova BHPA

 

Potpuno kvalificirani valuatori nekretnina (članovi BHPA koji imaju BHPA RVivs status – status licenciranog valuatora u skladu sa međunarodnim standardima vrednovanja)

R.b. Prezime i ime Lokacija Licenca Telefon Email
1 Karamujić Muharem Sarajevo, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/13/2026 061 549 620 muharem.karamujic@efsa.unsa.ba
2 Čamdžić Indira Tuzla, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/11/2026 061 179 801 cam.indira@gmail.com
3 Delibašić Abdulah Kakanj, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/05/2026 061 473 420 a.delibasic@epbih.ba
4 Hadžiomerović Nidžara Visoko, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/03/2026 061 788 446 nidzara.hadziomerovic@hotmail.com
5 Hajdaragić Fevzija Sarajevo, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/01/2026 061 203 801 hfevzija@gmail.com
6 Kadrić Kovačević Merima Konjic, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/09/2026 061 371 380 merima.kadric@hpinvesting.ba
7 Mačak Nijaz Zenica, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/12/2026 061 707 646 nmaccak@gmail.com
8 Pajić Omer Mostar, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/08/2026 062 400 001 omerpajic@gmail.com
9 Subotić Milan Banja Luka, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/04/2026 066 879 722 msubotic.ekvator@gmail.com
10 Šilić Vesna Vitez, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/02/2026 063 333 625 vecasilic@yahoo.com
11 Šojić Dragan Sarajevo, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/07/2026 065 577 001 dragantsojic@gmail.com
12 Trčalo Mirna Mostar, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/06/2026 061 264 901 mirna.trcalo@mostar.ba
13 Vukojević Amela Zenica, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/10/2026 061 703 929 amela.arch@gmail.com
14 Markić Davor Ljubuški, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/15/2027 063 290 880 davor.markic1@gmail.com
15 Pupovac Sanja Čelinac, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/14/2027 065 587 328 sanjapupovac1965@gmail.com
16 Delić Fahrudin Tuzla, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/16/2027 061 178 308 gropiusf@bih.net.ba
17 Muhibić Nihad Sarajevo, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/17/2028 061 387 435 nihad.muhibic@gmail.com
18 Lipovača Almir Bihać, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/18/2028 061 486 565 lipovacaa@hotmail.com
19 Ivković Dalila Sarajevo, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/19/2028 060 33 05 861 dalila.ivkovic24@hotmail.com
20 Alibegović Muhidin Gračanica, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/20/2028 062 344 475 muhidin.alibegovic@bauplan.ba
21 Alibegović Vahidin Gračanica, Bosna i Hercegovina RVIVS -RE/21/2028 061 710 942 vahidin.alibegovic@bauplan.ba

Prepoznati valuatori nekretnina (članovi priznati na osnovu svog iskustva, tj. članovi koji nisu u potpunosti završili strukturirani obrazovni program odobren od IVSC-a)

Prepoznati valuatori nekretnina (članovi priznati na osnovu svog iskustva, tj. članovi koji nisu u potpunosti završili strukturirani obrazovni program odobren od IVSC-a)

R.b.

Prezime i ime

Lokacija

Kategorija članstva

1 Antunović Zdenko Bugojno, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
4 Atlić Šemsudin Tuzla, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
5 Balavac Obradović Jelena Sarajevo, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
6 Begović Zijad Brčko, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
7 Borovčanin Ljiljana Sarajevo, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
8 Čolaković Admir Mostar, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
9 Đonlić Dario Zavidovići, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
10 Džaferović Mirsad Cazin, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
11 Elezagić Skender Ulcinj, Crna Gora Recognized Member of BHPA – RBHPA
12 Galijašević Muhamed V. Kladuša, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
13 Halilović Jasmin Maglaj, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
14 Hodžić Namik Gradačac, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
15 Imamović Samra Sarajevo, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
16 Kazić Hasnija Sarajevo, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
17 Kukić Biljana Travnik, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
18 Kulenović Ekrem Sarajevo, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
19 Latić Kemal Travnik, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
20 Mandić Radojica Banja Luka, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
21 Mandura Amra Žepče, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
22 Mandura Goran Žepče, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
23 Mustafić Suada Bihać, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
24 Murtić Mirsada Sarajevo, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
25 Mujagić Nusret Tuzla, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
26 Nikolić Ritan Vesna Prijedor, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
27 Novaković Goran Brčko, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
28 Nišavić Marko Bar, Crna Gora Recognized Member of BHPA – RBHPA
29 Pašalić Enisa Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
30 Resanović Aleksandar Bijeljina, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
31 Silić Sulejman V. Kladuša, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
32 Spaho Lejla Visoko, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
33 Stjepanović Risto Banja Luka, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
34 Vukojević Ljubisavka Teslić, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
35 Vukoja Antonio Mostar, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
36 Vukoja Božo Mostar, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
37 Vugdalić Irfan Bugojno, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA
38 Helać Almin Goražde, Bosna i Hercegovina Recognized Member of BHPA – RBHPA

 

Pridruženi članovi BHPA

Pridruženi članovi BHPA

R.b.

Prezime i ime

Lokacija

Kategorija članstva

1 Agić Mirnesa Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
2 Agić Jasminka Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
3 Bašić Ibrahim Bihać, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
4 Bojić Mejra Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
5 Begović Dženan Zenica, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
6 Beširević Zahirović Sabina Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
7 Bešlagić Nermina Tešanj, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
8 Bišić Elmedin Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
9 Bukovac Goran Mostar, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
10 Čaušević Arijana Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
11 Ćuk Nevenko Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
12 Dervišić Nijaz Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
13 Dizdarević Faris Cazin, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
14 Duranović Nermin Tuzla, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
15 Ganić Lejla Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
16 Handan Azur Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
17 Hasanić Denis Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
18 Hodžić Emir Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
19 Hodžić Sejfudin Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
20 Isaković Dženida Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
21 Kadrispahić Amira Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
22 Kršo Mirza Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
23 Kulović Eldar Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
24 Mehić Admir Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
25 Mioković Tea Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
26 Semiz Nozić Amela Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA
27 Silajdžić Vedad Sarajevo, Bosna i Hercegovina Affiliate Member of BHPA – ABHPA