Zadovoljstvo nam je informisati Vas da je Udruženje eksperata iz oblasti nekretnina u Bosni i Hercegovini (eng. Bosnian and Herzegovinian Property Association – BHPA), nakon detaljnog procesa apliciranja, koji se prvenstveno odnosio na argumentovanje da naš edukacioni proces i procedure pri licenciranju sadrže sve neophodne elemente Profesionalnih obaveza članova (eng. Professional Membership Obligations – PMOs) IVSC-a, dobilo unapređenje statusa sa pridruženog članstva u punopravno članstvo. Ovime smo dobili oficijelnu potvrdu da su naši predloženi edukacioni procesi i procedure pri profesionalnom licenciranju valuatora u potpunosti u skladu i sa zahtjevima IVSC-a.

 

Uz ostvarenje još jednog značajanog napretka u međunarodnoj prepoznatljivosti u profesiji vrednovanja, najznačajniji detalj iz dopisa kojeg smo dobili od IVSC-a je da su saglasni sa našim predloženim programom profesionalne edukacije i licenciranja za valuatore različitih oblika imovine definiranim u IVS-u. U skladu sa gore navedenim, u narednom periodu BHPA će organizovati sljedeće programe profesionalne edukacije i licenciranja:

  • Program edukacije za profesionalno certificiranje valuatora nekretnina u skladu sa IVS-om (uspješan završetak programa bi rezultirao licencom međunarodno prepoznatog valuatora nekretnina koji radi u skladu sa IVS-om, BHPA RVIVS-RE);
  • Program edukacije za profesionalno certificiranje valuatora mašina i opreme u skladu sa IVS-om (uspješan završetak programa bi rezultirao licencom međunarodno prepoznatog valuatora mašina i opreme koji radi u skladu sa IVS-om, BHPA RVIVS-PM);
  • Program edukacije za profesionalno certificiranje valuatora biznisa i biznis interesa u skladu sa IVS-om (uspješan završetak programa bi rezultirao licencom međunarodno prepoznatog valuatora biznisa i biznis interesa koji radi u skladu sa IVS-om, BHPA RVIVS-BBI); i
  • Program edukacije za profesionalno certficiranje valuatora neopipljive (nematerijalne) imovine u skladu sa IVS-om (uspješan završetak programa bi rezultirao licencom međunarodno prepoznatog valuatora neopopljive (nematerijalne) imovine koji radi u skladu sa IVS-om, BHPA RVIVS-IA).

 

Gore navedene licence će biti globalno promovirane na listi IVSC valuatora, tj. na globalnoj listi valuatora koji su sposobni da rade u skladu sa IVS-om i koji za to imaju valjanu globalno prepoznatljivu IVSC  licencu.

 

Uz sve prije navedeno, od IVSC-a smo dobili i eksplicitnu podršku u radu koja će se, između ostalog, ogledati i u tome da će uzeti aktivno i direktno učešće u promociji našeg udruženja i njegovih članova globalno, regionalno, ali i u zemlji, uključujući komuniciranje sa entitetskim agencijama za bankarstvo i promoviranje BHPA i njegovih članova – valuatora koji vrše vrednovanje u skladu sa IVS).

 

Na kraju, bitno je naglasiti da smo dobivanjem punopravnog članstva u IVSC-u svrstani u rang sa globalno najznačajnijim profesionalnim organizacijama, kao što su: Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), Australian Property Institute (API), Canadian Institute of Chartered Business Valuators (CICBV), American Society of Appraisers (ASA) i drugi.