Dana 16.04.2020. godine održan je webinar BHPA sa početkom u 10.00. Webinaru je prisustvovalo 27 članova, a održane su prezentacije na sljedeće teme:

1. Informacija o radu Udruženja sa osvrtom na najnovije preporuke relevantnih međunarodnih profesionalnih tijela

–          Predavač: Emir Hodžić, ABHPA

2. Napredna finansijska analiza

–          Predavač: Viši ass. Tea Mioković, MA

3. Uticaj energetske efikasnosti na vrednovanje

–          Predavač: Vedad Ćiber, RBHPA

 

Neki od komentara učesnika webinara:

Sve pohvale za organizaciju prvog webinara udruženja. Što se tiče samog tehničkog dijela edukacije , možda bi bilo bolje da se kamera postavi u poziciju sa mamnjim uglom da se može sinhrono pratiti i glas i ono što se na tabli piše.“ – Irfan Vugdalić

 Sve pohvale za organizaciju.“ – Omer Pajić

 „Do sada odslušano Emirovo uvodno izlaganje i Teino napredna finan.analiza i mogu reći samo sve pohvale….sad ću se uključiti na Vedadovo izlaganjei u ovom prvom iskustvu ne znam da bih išta dodavao..sve jasno, razumljivo i prihvatljivo…brošuru edukacije ću kasnije skinuti i valjda je to to…a ono što je za mene najljepše je da sam ovako pošteđen puta od minimalnih 750 km vožnje…ja svakako zadovoljan…“ – Mirsad Džaferović

 „Sve super, svaka čast“. – Almin Helać

 „Edukacija odlično pripremljena, a što se tiče sugestija i prijedloga u cilju poboljšanja kvaliteta programa edukacije, mišljenja sam da bi trebali nadomjestiti “diskusiju” omogućavanjem postavljanja pitanja predavačima, naravno ukoliko ima nejasnoća, putem email – grupe ili nekog drugog načina.“ – Ljiljana Radmanović

„Obzirom da je prvi webinar u historiji udruženja, dobro je proteklo.“ – Goran Novaković