OSNOVNE INFORMACIJE O PROGRAMU


Program profesionalne edukacije za licenciranog valuatora zasnovan je na edukacionim i profesionalnim standardima propisanim od strane The European Group of Valuers’ Association (TEGoVA).

Nastavni plan Programa sastoji se od šest predmeta (minimalno 120 sati tj. dva mjeseca nastave) i polaznicima omogućava usvajanje svih neophodnih teoretskih i praktičnih znanja i vještina iz oblasti procjene vrijednosti i drugih relevantnih oblasti.

Polaznici de imati priliku učiti od interdisciplinarnog tima predavača, etabliranih u oblasti procjene vrijednosti, sa višegodišnjim predavačkim i praktičnim iskustvom. Realizacija programa podržana je adekvatnom online obrazovnom platformom koja, između ostalog, sadrži sveobuhvatne nastavne materijale te ažurirane informacije o Programu i nastavi.

Program je moguće pohađati na dva načina: in-class i online (pri čemu su zahtjevi programa identični za oba načina pohađanja, uz izuzetak minimalnog obaveznog prisustva nastavi za in-class polaznike). Po uspješnom završetku Programa, polaznicima se dodjeljuje certifikat.