Predsjednik

Predsjednik UO

Generalni Sekretar

Prof. Dr. Muharem Karamujic

Prof. Dr. Karamujic osim što je regionalno prepoznat konsultant, takodjer je angažovan kao profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Prije profesorskog angazmana s Ekonomskim fakultetom u Sarajevu, Prof. Dr. Karamujic radio je kao visi predavac na Sveucilištu u Melbourneu, Australija. Medju drugim uzansama Prof. Dr. Karamujica vazno je napomenuti da posjeduje tri strucne licence, i to:

  • BHPA Licenca / FBHPA: 01-F-F-003

  • RICS / MRICS: 5856167

  • TEGoVA / REV-RS/NAVS/2023/8

Emir Hodzic

Diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u bankarstvu na operativnim i menadžerskim pozicijama, usko vezanim za upravljanje kolateralima. Trenutno na poziciji direktora sektora za upravljanje rizicima u jednoj od komercijalnih banaka u Bosni i Hercegovini.

Eldar Kulovic

Eldar Kulovic je po zanimanju diplomirani ekonomista. Trenutno je student na drugoj godini Master studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na smjeru Finansijskog menadzmenta.

Upravni odbor

Emir Hodzic

ABHPA

Prof. Dr. Muharem Karamujić

MRICS; FBHPA; REV

Prof. Dr. Sead Kreso

FBHPA

Armin Đozić

MRICS; RBHPA

Prof. Dr. Vahida Zujo

RBHPA

Dr. Ermin Cero

ABHPA

Vesna Šilić

RBHPA

Melisanda Vidović

RBHPA

Sanja Pupovac

RBHPA

Dzenana Ulemic Hadziabdic

RBHPA

Denis Hasanic

ABHPA

Prof. Dr. Vedad Silajdzic

ABHPA

Adnan Mehmedagic

ABHPA