Međunarodno priznanje BHPA


Zadovoljstvo nam je da vas možemo obavijestiti o dodatnom napretku koje je Udruženje eksperata iz oblasti nekretnina u Bosni i Hercegovini (BHPA) postiglo u okviru napora za involviranje u međunarodne strukture i dešavanja u oblastima vezanim za procjenu imovine, usklađivanje sa međunarodnim standardnima i prepoznavanje BHPA od relevantnih međunarodnih institucija.

Nakon što smo u maju tekuće godine međunarodno priznati članstvom u Evropskom udruženju asocijacija za procjenitelje (The European Group of Valuers’ Associations – TEGoVA), obavještavamo vas da smo postali članom Vijeća za međunarodne standarde vrjednovanja (International Valuation Standards Council – IVSC).

IVSC je nezavisna i neprofitna organizacija koja djeluje kao globalni akter u uspostavljanju standarda koji se koriste u praksi i profesiji vrjednovanja. IVSC predstavlja lidera u formiranju i standardizaciji međunarodnih standarda vrjednovanja sa misijom podizanja i razvoja istih. IVSC broji oko 100 članica iz različitih dijelova svijeta.

Osnovni ciljevi IVSC-a su:

 • razvijanje visokokvalitetnih međunarodnih standarda vrijednovanja (IVS) koji podstiču konzistentnost, transparentnost i povjerenje u vrijednovanje imovine; i

 • usvajanje međunarodnih standarda od profesionalnih organizacija za procjenu vrijednosti.

U nastavku navodimo nekoliko osnovnih karakteristika IVSC-a:

 • IVSC u službi javnog interesa promoviše usklađivanje i primjenu visoko kvalitetnih, međunarodno prihvaćenih standarda u pripremi i prezentaciji procjena tržišne vrijednosti imovine;

 • IVSC je kao neprofitna organizacija podržana u svojoj misiji od strane članova i sponzora, uključujući Svjetsku banku, Ujedinjene nacije, glavne međunarodne revizorske kuće i profesionalne organizacije za vrjednovanje;

 • IVSC sarađuje sa nacionalnim tijelima za standarde, vladama, regulatorima i pružaocima usluga kako bi međunarodni standardi vrjednovanja (IVS) bili usvojeni na globalnom nivou;

Članstvom u TEGoVA i IVSC, BHPA je još jednom dokazalo da posjeduje liderske kapacitete za učestvovanje u usklađivanju i unaprijeđenju međunarodnih standarda iz oblasti vrjednovanja imovine i implementaciju međunarodnih standarda vrjednovanja na tržištu Bosne i Hercegovine i regiona. Ovim i sličnima aktivnostima, BHPA ujedno doprinosi i unaprjeđenju same profesije vrijednovanja imovine, kao i drugih vezanih profesija. BHPA je članstvom u TEGoVA i IVSC je ispunio niz postavljenih ciljeva, čiji se značaj primarno ogleda u sljedećem:

 • Međunarodna prepoznatjivost organizacije i svih njenih članova;

 • Ispunjavanje pretpostavki za dalju stručnu saradnju, zajedničko djelovanje, uvid u praksu i razmjenu iskustava sa ostalim članicama navedenih međunarodnih organizacija i institucija koji sa njima sarađuju;

 • Pozicioniranje BHPA kao udruženja koje:

  • prati evropske i međunarodne standarde,

  • učestvuje u razvoju profesije u Bosni i Hercegovini, kao i na evropskom i međunarodnom planu,

  • na tržište BiH stavlja na raspolaganje sva relevantna znanja i iskustva,

  • svojim članovima pruža pretpostavke za status najrelevantnijih stručnjaka za procjenu vrijednosti imovine,

 • Mogućnost učešća na svjetskim konferencijama i edukacijama;

 • Doprinos razvoju profesije i predstavljanje BiH na međunarodnom planu, itd.

BHPA će nastaviti na unaprjeđivanju svog rada, kako bi tržištu Bosne i Hercegovine ponudila kvalitetna rješenja u oblasti procjene vrijednosti imovine i vezanih oblasti.

Predsjednik BHPA

Prof. dr. Muharem Karamujić