EDUKACIJA ODRZANA 14.04.2018


Dana 14.04.2018. godine u Poslovnoj akademiji – Skenderija 70 odrzana je prva ovogodisnja edukacija Udruzenja eksperata iz oblasti nekretnina u Bosni i Hercegovini.

Na edukaciji prisustvovalo je 38 članova, od cega su 33 člana fizicka lica. Sto se tice pravnih lica, edukaciji je prisustvovalo cetiri, od cega su dva pravna lica clanovi Udruzenja i to dva predstavnika UniCredit banke d.d. Sarajevo i jedan predstavnik Ziraat banke, dok su ostala dva prisustvovala edukaciji kao gosti (BBI banka i NLB banka).

U uvodnom obracanju, prisutnima se obratio Prof. Dr. Muharem Karamujic koji je, izmedu ostalog, informisao clanove o aplikaciji za clanstvo udruzenja u TEGoVA, te ostalim aktivnostima udruzenja iz proteklog perioda.

Teme na ovogodisnjoj prvoj edukaciji bile su:

  • Uticaj procjena vrijednosti nekretnina na finansijske pokazatelje banke, i

  • Bilans stanja i bilans uspjeha sa primjenom na prihodovnu metodu.

Predavaci su bili clanovi Upravnog Odbora, i to Emir Hodzic i Armin Dozic, koji su prezentovali strukturalne i aktuelne teme danasnjice iz oblasti nekretnina.

Nakon svake prezentacije prisutni su mogli da se ukljuce u diskusiju o navedenim temama, te da postave pitanja predavacima u slucaju nejasnoca.