U 2017. godini Udruženje eksperata iz oblasti nekretnina organizovalo je četiri edukacije na kojima su svoja znanja i iskustva prenosili sljedeći predavači:

  • Prof. dr Muharem Karamujić, FBHPA; MRICS;

  • Armin Đozić, RBHPA; MRICS;

  • Emir Hodžić, MBHPA;

  • Adnan Tulić, kantonalni tužilac. 


Primjena profesionalnih standarda procjenjivanja na primjerima 
koje su uradili članovi BHPA


Tržišna procjena vrijednosti: Prihodovna metoda

Edukacija je održana 16. decembra 2017. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Tema 1.  Uvodno obraćanje

Opis: Prezentacija kvantitativne i kvalitativne analize rada članova BHPA

Tema 2.  Primjena profesionalnih standarda

Opis: Prezentacija procjene člana BHPA – primjena profesionalnih standarda kroz primjere  

Tema 3.  Primjena profesionalnih standarda

Opis: Primjena profesionalnih standarda kroz primjere  

Tema 4.  Pitanja i odgovori

Opis: Diskusija.

.

.

Edukacija je održana 18. novembra 2017. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Tema 1. Primjena RICS profesionalnih standarda

Opis: Osvrt na primjenu profesionalnih standarda. 

Tema 2.  Važnost procjene vrijednost nekretnina za banke 

Opis: Procjena kao obezbjeđene kreditnog plasmana banke i  procjena kao aktiva banke.

Tema 3.  Prihodovna metoda  – Direktna kapitalizacija

Opis: Primjena kroz primjere.

Tema 4.  Prihodovna metoda  – DCF

Opis: Primjena kroz primjere.

Tema 5.  Pitanja i odgovori

Opis: Diskusija.


Tržišna procjena vrijednosti: Troškovna metoda


Tržišna procjena vrijednosti: Uporedna metoda

Edukacija je održana 21. oktobra 2017. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Tema 1: Uvodno obraćanje 

Opis: Prezentacija rada i buduća unapređenja u radu.

Tema 2.  Regulatorni okvir Agencije za bankarstvo

Opis: Primjena i implementacija sa osvrtom kako to utiče na procjenu nekretnina kao instrument obezbjeđenja.

Tema 3.  Troškovna metoda

Opis: Primjena kroz primjere.

Tema 4.  Troškovna metoda

Opis: Case study.

Tema 5.  Pitanja i odgovori

Opis: Diskusija.

Edukacija je održana 16. septembra 2017. godine u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Tema 1.  Uvodno obraćanje 

Opis: Prezentacija kvantitativne i kvalitativne analize rada članova BHPA.

Tema 2.  Uporedna metoda

Opis: Prezentacija primjene profesionalnih standarda.

Tema 3.  Troškovna metoda

Opis: Prezentacija i diskusija – Case study.

Tema 4.  Pitanja i odgovori

Opis: Diskusija.

.

.