Međunarodno priznanje BHPA – članstvo u TEGoVA

Zadovoljstvo nam je da vas možemo obavijestiti o važnom napretku koje je Udruženje eksperata iz oblasti nekretnina u Bosni i Hercegovini (BHPA) postiglo u okviru napora za involviranje u međunarodne strukture i dešavanja u oblastima vezanim za nekretnine, usklađivanje sa međunarodnim standardnima i prepoznavanje BHPA od relevantnih međunarodnih institucija.

Nakon ispunjenja svih potrebnih uslova za članstvo i formalnog predstavljanja aplikacije na Generalnoj godišnjoj skupštini TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations), održanoj od 17. do 19. maja 2018. godine u Portugalu, BHPA je postalo član TEGoVA-e. Ovi članstvom, sva statutarna rješenja, procedure te članstvo BHPA je priznato od strane TEGoVA-e u punom kapacitetu.

Na pomenutoj Generalnoj godišnjoj skupštini  se govorilo o procjenjivanju nekretnina, hipotekarnom kreditiranju, aktuelnim temama vezanim za nekretnine, kao prijemu novih članova u organizaciju. Ispred BHPA, Generalnoj skupštini su prisustvovali predsjednik BHPA prof. dr. Muharem Karamujić i predsjednik Upravnog odbora dr. Adnan Teletović.

TEGoVA je usko povezana sa upravljačkim strukturama u Europskoj Uniji (EU). Osnovni cilj TEGoVA-e se sastoji od naučne i obrazovne promocije profesije vrednovanja nekretnina, te usklađivanja evropskih standarda vrednovanja nekretnina sa cjelovitom legislativom EU. TEGoVA je pozicionirana da ima determinirajući uticaj na profesiju vrednovanja nekretnina i sve njene konotacije u EU, a preko toga i na ostatak svijeta. TEGoVA predstavlja vodeću asocijaciju procjenitelja iz oblasti nekretnina u EU, koja ima aktivnu saradnju sa Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i Vijećem EU.

Da bismo preciznije predstavili bitnost TEGoVA-e, u nastavku smo prezentirali nekoliko skorijih procesa, veoma značajnih za cjelokupnu EU i šire, u kojima TEGoVA ima značajan utjecaj. Svi ovi procesi su naznačili izuzetnu važnost profesije vrednovanja za EU politike i pozicionirali TEGoVA-u u središte  donošenja novih zakonskih rješenja.

 • Direktiva o energetskim performansama zgrada – nameće certifikate o energetskom učinku (EPC) za sve zgrade u Evropi. Direktiva eksplicite navodi daali neće ostvariti potpuni potencijal dok se trzisna procjena vrijdenosti ne uključi u EPC ocjenu. TEGoVA je poduzela aktivnostni u tom smijeru prilagođavajući EVS i REV;

 • TEGoVA je u skorije vrijeme usko sarađivala sa Evropskom komisijom, Evropskim parlamentom i Vijećem EU kako bi kroz cjelokupnu EU regulativu osigurala nezavisno trzisno vrednovanje nekretnina;

 • TEGoVA je u skorije vrijeme usko sarađivala sa Komisijom EU na usklađivanju uslova o frekvenciji vrednovanja, prodajnoj i kupovnoj cijeni, informisanju  regulatora i minimalnom profesionalnom osiguranju za procjenitelja;

 • Evropska komisija želi da oslobodi tržište hipotekarnih kredita kako bi korisnici kredita mogli da koriste domaće banke za kupovinu stambenih objekata gdje god žele, pri čemu je vrjednovanje od ključnog značaja. Nacrt preporuke Komisije preporučuje državama članicama da promovišu upotrebu evropskih standarda procjene koje definiše TEGoVA (TEGoVA's European Valuation Standards) i da države članice obezbijede minimalne profesionalne kvalifikacije za procjenitelje, kao što su one koje su postavljene od strane TEGoVA-e, i da ih se pridržavaju unutar svoje teritorije;

 • Uspjeh prekograničnih ulaganja u imovinu zavisi ne samo od zakona EU, već i od pravila i zaštitnih mjera koje postavlja i pokriva politika profesije vrednovanja. To je zbog toga što je zajednička evropska praksa procjenjivanja tržišno orijentisana. U prekograničnom kontekstu, investitorima je potrebna  pouzdana lokalna procjena. tj. da njihov lokalni procjenitelj radi po istim temeljnim evropskim standardima vrednovanja kao u matičnoj zemlji investitora. Podjednako važno, investitor mora biti siguran da je lokalni procjenitelj kvalifikovan prema visokim evropskim standardima. Zbog toga su TEGoVA-ovi evropski standardi procjenjivanja postali temelji u cijelom evropskom procesu ulaganja u imovinu i procjene vrijednosti imovine, te postali kamen temeljac u procesu integracije političke, ekonomske i poslovne prakse.

Glavne smjernice djelovanja TEGoVA-e su:

 • Računovodstveni standardi i finansijsko izvještavanje;

 • Korporativno upravljanje;

 • Edukacija i osposobljavanje;

 • Etička praksa;

 • Finansijske usluge;

 • Profesionalna prepoznatljivost; i

 • Standardizacija profesije Vrijednovanja.

U najužem smislu, članstvom u TEGoVA-i BHPA je dobila:

 • Međunarodnu prepoznatjivost organizacije i svih njenih članova;

 • Međunarodno priznat pokazatelj sposobnosti, obrazovanja i iskustva BHPA i svih njenih članova;

 • Mogućnost uticanja na politike EU u domenu tržišne procjene vrijednosti; i

 • Mogućnost učešća na evropskim konferencijama i edukacijama.

BHPA će nastaviti na unaprjeđivanju svog rada, kako bi tržištu Bosne i Hercegovine ponudila kvalitetna rješenja. Budite slobodni da nas kontaktirate za dodatne informacije o radu BHPA i uspostavljanju ili unaprjeđenju saradnje.

Predsjednik BHPA

Prof. dr. Muharem Karamujić