Licencirano članstvo

TBHPA

TBHPA (trainee član) – članovi koji su na programu obuke u profesijama koje licencira Udruženje, međutim, ne mogu samostalno raditi izvještaje tržišne procjene.
.
.

RBHPA

RBHPA (prepoznati član) – članovi prepoznati na osnovu svojih iskustava (bez formalno završenog programa edukacije iz oblasti tržišne procjene vrijednosti). Ove članove preporučujemo za tržišne procjene vrijednosti kuća, stanova, vikendica, garaža i manje kompleksnih poslovnih objekata.
..

Studenti koji su na programu za dobijanje diplome mogu da se učlane u Udruženje i prije završetka programa. Ovi članovi mogu i ne moraju imati radno iskustvo iz oblasti struke.

TBHPA status ne omogućava samostalni profesionalni angažman.

Da bi se dobio status RBHPA-a, aplikanti moraju zadovoljiti sljedeće generalne uslove:

 • Curriculum Vitae;
 • Reference – najmanje 3 (tri) pismene preporuke (dvije profesionalne i jedna personalna);
 • Motivaciono pismo;
 • Popunjenu Aplikaciju za primanje u članstvo;
 • Diplomu završenog studija na visokoškolskoj ustanovi (fakultetska diploma u jednoj od četiri srodne oblasti: Ekonomija, Pravo, Arhitektura i Građevina);
 • 4 (četiri) godine relevantnog radnog iskustva iz oblasti za koju aplicira; i
 • Uz aplikaciju se predaje najmanje 5 (pet) profesionalnih izvještaja iz različitih oblasti.

RBHPA status omogućava samostalni profesionalni angažman.

MBHPA

MBHPA (član) – lokalno prepoznatljivi članovi po svojoj stručnosti, koje, uz svake kategorije navedene za RBHPA, dodatno preporučujemo za srednje kompleksne poslovne objekte, poljoprivredna zemljišta i zemljišta namijenjena za izgradnju stambenih objekata, mala preduzeća itd.

FBHPA

FBHPA (istaknuti član) – regionalno i šire prepoznatljivi stručnjaci koje uz sve prije navedene kategorije preporučujemo za kompleksne i specifične tržišne procjene vrijednosti kao što su šoping centri, hoteli, kompleksni poslovni objekti, benzinske pumpe, značajni infrastrukturalni objekti, srednja i velika preduzeća itd.

Kandidati sa minimalno 12 mjeseci relevantnog kontinuiranog profesionalnog iskustva (dodiplomsko iskustvo se uračunava) i akreditiranom “Master of Property” diplomom nuđenom od strane Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu ili ekvivalentnom relevantnom edukacijom.

Ekvivalentna edukacija mora sadržavati edukaciju iz sljedećih oblasti:

 • Osnove ekonomije, poslovne finansije, uključujući ekonomiju nekretnina,
 • Osnovno razumijevanje korištenja zemljišta, zgrada i građevinarstva,
 • Osnovno razumijevanje okoliša,
 • Poslovno pravo, uključujući imovinsko pravo,
 • Principi vrednovanja, standardi i norme, i
 • Metode vrednovanja.

Kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente za evaluaciju:

 • Curriculum Vitae;
 • Reference – mora sadržavati najmanje 3 (tri) reference (dvije profesionalne i jedna personalna);
 • Motivaciono pismo;
 • Popunjenu formu aplikacije za članstvo;
 • Diplomu završenog studija na visokoškolskoj ustanovi (fakultetska diploma u jednoj od četiri srodne oblasti: Ekonomija, Pravo, Arhitektura i Građevina);
 • Dosije stručnosti koji pokazuje ispunjenje uslova kompetentnosti (12 mjesečno relevantno radno iskustvo, te najmanje lokalnu prepoznatljivost); i
 • Uz aplikaciju se predaje najmanje 5 (pet) profesionalnih radova.

MBHPA status omogućava samostalni profesionalni angažman.

FBHPA članstvo je namjenjeno istaknutim liderima iz struke relevantne za Udruženje, koji su se istakli svojim radom na unaprjeđenju profesije kako u akademskom tako i u profesionalnom radu u periodu ne manje od 7 (sedam) godina.

Kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente za evaluaciju:

 • Curriculum Vitae;
 • Reference – mora sadržavati najmanje 3 (tri) reference (dvije profesionalne i jedna personalna);
 • Motivaciono pismo;
 • Popunjenu formu aplikacije za članstvo;
 • Diplomu završenog studija na visokoškolskoj ustanovi (fakultetska diploma u jednoj od četiri srodne oblasti: Ekonomija, Pravo, Arhitektura i Građevina);
 • Dokaz koji pokazuje ispunjavanje zahtjeva za kompetentnost (12 mjesečno relevatno stalno iskustvo, i da budu najmanje lokalno prepoznatljivi); i
 • Projekti koji su utjecali na napredovanje profesije, te regionalnu ili međunarodnu prepoznatljivost.

FBHPA status omogućava samostalni profesionalni angažman.

ABHPA

ABHPA (pridruženi član) – članovi koji ne zadovoljavaju kriterij licenciranja, ali žele biti angažovani u radu Udruženja.

.

HBHPA

HBHPA (počasni član) – necertificirani istaknuti članovi koji imaju značajan doprinos u promociji i u radu Udruženja.

.

U ovu kategoriju članstva spadaju članovi koji ne ispunjavaju kriterij za licencu i nemaju edukaciju iz relevantne obasti prepoznate od strane Udruženja, ali aktivno ili pasivno sudjeluju u radu Udruženja.

Kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente za evaluaciju:

 • Reference – mora sadržavati najmanje 3 (tri) pismene preporuke;
 • Motivaciono pismo;
 • Popunjenu formu aplikacije za članstvo;
 • Diplomu završenog studija na visokoškolskoj ustanovi (fakultetska diploma); i
 • Dosije stručnosti koji pokazuje ispunjenje uslova kompetentnosti (najmanje lokalnu prepoznatljivost)

ABHPA status ne omogućava samostalni profesionalni angažman.

Počasni članovi koji su istaknuti lideri u svojim profesijama i istaknuti članovi društva. Svojim radom i djelovanjem utiču na razvoj profesije relevantne za Udruženje, te imaju visoko obrazovanje iz srodnih profesija.

Kandidati moraju dostaviti sljedeće za evaluaciju:

 • Reference – mora sadržavati najmanje 3 (tri) pismene preporuke;
 • Motivaciono pismo;
 • Dosije stručnosti koji pokazuje ispunjenje uslova kompetentnosti (najmanje lokalnu prepoznatljivost);
 • Popunjenu formu aplikacije za članstvo; i
 • Diplomu završenog studija na visokoškolskoj ustanovi (fakultetska diploma).

HBHPA status ne omogućava samostalni profesionalni angažman.

AcBHPA

AcBHPA (akademici) – članovi koji imaju iskustva u podučavanju i istraživanju u procjeni imovine.

.

.

Akademici (članovi koji imaju iskustva u podučavanju i istraživanju u procjeni imovine).

Kandidati moraju dostaviti sljedeće dokumente za evaluaciju:

 • Dokaz o relevantnom iskustvu o podučavanju i istraživačkim aktivnostima;
 • Diplomu minimalno drugog ciklusa studija vezanu za nekretnine; i
 • Minimalno dvije godine aktivnosti u podučavanju, istraživanju i istraživačkim aktivnostima relevantnim za profesiju.